Juubeliepisoodis rääkisime järjekordsest valitsuskriisist, mille puhul Mart Helme tagasi astus.